هشدار.....؟

ای عزیزان به ظاهر انقلابی

پاهای بسته این بسیجی هشداری است برای ما....

این عزیزان با پوست و گوشت و خون خود با روح الله بیعت کردند

ما با امام خود چگونه بیعت کردیم؟

ایا ان ها رفته اند تا بعضی از اقازاده ها در انگلیس به ریش ما بخندند؟

 

/ 0 نظر / 23 بازدید