ما به جز نصرالله سید حسن دیگری نمی شناسیم.....

قسمتی از وصیتنامه حاج سید احمد خمینی :

"به حسن و برادرانش این توصیه را می نمایم که همیشه سعی کنند در خط رهبری حرکت کنند و از آن منحرف نشوند که خیر دنیا و آخرت در آن است و بدانند که ایشان موفقیت اسلام و نظام و کشور را می خواهند. هرگز گرفتار تحلیل های گوناگون نشوند که دشمن در کمین است "

/ 0 نظر / 21 بازدید