زلزله اومد؟

گفت: آمریکا و اسرائیل چرا ترکیه را در ماجرای سوریه جلو انداخته اند؟!
گفتم: خب! آمریکا در حمله به عراق و افغانستان بدجوری تودهنی خورده و اسرائیل هم در دو جنگ 33 روزه و 22 روزه سیلی سخت و محکمی خورده است.
گفت: خب! که چی؟! منظورت چیه؟!
گفتم: حالا برای مقابله با سوریه که یکی از محورهای مقاومت است، به جای این که خودشان وارد عمل شوند، ترکیه را جلو انداخته اند.
گفت: یعنی اردوغان نمی فهمد که اگر آمریکا و اسرائیل کمترین احتمال پیروزی بر سوریه را می دادند، خودشان مستقیما وارد عمل می شدند ولی از زلزله 4 جنگ قبلی وحشت دارند و می خواهند شکست در جنگ با سوریه را به حساب ترکیه بنویسند!
گفتم: چه عرض کنم؟! از یارو پرسیدند دیشب متوجه شدی که زلزله اومد؟ یارو جواب داد؛ نه! گفتند؛ یعنی خواب بودی؟ یارو گفت؛ نه! روم اونور بود ندیدم!

/ 0 نظر / 11 بازدید