چه گفتی به اقا؟

چه گفتی به اقا که ما محرمش نبودیم

نکند که از ما گله کرده باشی

نکند از روزگاری گفته باشی که ما را با خود برده است

نکند که

امروز خیلی خوشحال شده ای مرد

تو بودی حضرت ماه

و غیرت دستانی که در این روزگار بی غیرتی

طاقت اخمی در صورت اقایش ندارد

امروز تو می خندی

و من های های گریه کردم

/ 0 نظر / 19 بازدید