گاو بهتره یا گوسفند؟

گفت: سایت وابسته به گروهک مارکسیست فدائیان خلق، از نیک آهنگ کوثر، کاریکاتوریست فراری و اسماعیل نوری علا، عضو گروهک موسوم به جمهوری خواه گله کرده است که چرا از رضا ربع پهلوی پول گرفته اند.
گفتم: چه فرقی می کند که از سازمان سیا و موساد پول بگیرند یا از آقا رضا ربع پهلوی؟
گفت: اتفاقا فدائیان خلق هم اعتراف کرده اند که هزینه همه گروه های اپوزیسیون از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی تامین می شود ولی نوشته اند، پول گرفتن از رضا پهلوی و حمایت از او، زبان کیهان را علیه اپوزیسیون دراز می کند!
گفتم: عجب خل و چلی هستند؟! از یارو پرسیدند «گاو» بهتره یا گوسفند؟ و یارو گفت؛ اگر بگویم گاو، ممکن است فکر کنید که دارم از خودم تعریف می کنم!
  منبع:کیهان

/ 0 نظر / 9 بازدید