تو داری میای یا داری میری؟!

گفت: آقای محمدرضا تابش رئیس فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس ششم، گفته است؛ در شرایط کنونی ورود اصلاح طلبان به انتخابات به منزله خودکشی است!
گفتم: ولی همین آقای تابش در همین شرایط در انتخابات مجلس نهم شرکت کرده بود!
گفت: ایشان گفته است، البته اصلاح طلبان در انتخابات شرکت می کنند.
گفتم: بالاخره قرار است بیایند یا نه؟
گفت: بعضی از آنها می گویند مشکل اصلاح طلبان این است که راه را از اول اشتباه رفته اند.
گفتم: چه عرض کنم؟! دانش آموزی لباسش را پشت رو پوشیده بود، مادرش بهش می گفت؛ بالاخره من نفهمیدم که تو داری میای یا داری میری؟!
 

/ 0 نظر / 11 بازدید